Podmínky rybolovu

Vážení rybáři, nacházíte se na soukromém revíru v Říčanech u Prahy (na  soukromém pozemku). Z tohoto důvodu Vás žádáme o dodržování námi ustanovených podmínek pro sportovní rybolov.

Seznamte se s podmínkami pro sportovní rybolov
1.Od tohoto okamžiku se podřizujete všem ustanovením a místním podmínkám pro sportovní rybolov na soukromém revíru v Říčanech u Prahy.

Podmínky sportovního rybolovu

1. Před odchodem na své lovné místo (dle schéma areálu) uhradíte pověřené osobě poplatek za rybolov a služby (viz ceník).
2. Po zaujmutí lovného místa dbáte zásad kultury lovu a hygieny v průběhu celé doby sportovního rybolovu a zejména pak při odchodu z lovného místa
3. V průběhu sportovního rybolovu dbá rybář zásad a podmínek rybolovu , zejména pak přesné dodržení časové délky doby lovu; při nedodržení těchto zásad, bude po prvotním upozornění sportovní rybolov rybáře okamžitě ukončen bez vrácení uhrazených poplatků; případná škoda bude po vyčíslení okamžitě uhrazena pověřené osobě
4. Srkačky zákázány
5. Povolenka se zakupuje před započetím rybolovu na smluveném místě u hráze nádrže.
6. Při příchodu a odchodu ze stanoviště je rybář povinen zanechat pořádek.
7. Ryby lze chytat max. na 3 pruty (každý s jedním návazcem opatřeným jedním jednoháčkem); při lovu ryb přívlačí nebo muškařením (s jedním návazcem opatřeným jedním jednoháčkem) je povolen pouze 1 prut, přičemž nesmějí být další pruty nastraženy

Důležité informace na závěr
1. Návštěvník, doprovod, rybář v plném rozsahu odpovídá za své vlastní rybářské nářadí, osobní věci, motorová a jiná vozidla a za své konání v celém areálu sportovního revíru v Říčanech u Prahy
2. Případné zcizení předmětů osobního vlastnictví rybáře a osob jeho doprovodu nepadá na vrub pověřené osoby, ani majitele nádrže
3. Pověřenou osobu určuje a písemně ustanovuje jen majitel
4. S případnou nesrovnalostí v podmínkách sportovního rybolovu se obrátí na pověřenou osobu
5. Změny v podmínkách sportovního rybolovu a pohybu osob v celém areálu si vyhrazuje jen majitel
6. Rybolov v jiném čase, než je popsáno v kapitolách denní a noční rybolov je možno povolit jen ze souhlasem majitele, popřípadě v dohodě s pověřenou osobou s vědomím majitele
7. Společenské a hromadné akce je možno objednávat jen u majitele rybníka
vstup do areálu nádrže na vlastní nebezpečí
8. Rybář je povinnen umožnit pověřené osobě nahlédnout do vozidla a zavazadel ( děkujeme za pochopení )